Castaka

Ikonický Alejandro Jodorowsky stvořil spolu s Jeanem Giraudem známější jako Maebius universum Incal. Fantastický svět, kde bych nerad žil, ale o to raději čtu epické ságy popisující alternativní světy, které mají hodně společného s tím naším. Svět s falešnou harmonii, zvráceným duchovnem, technokracií a kde život za moc nestojí a sám o sobě nemá hodnotu. Do universa Incal patří i série Metabaroni. Kasta neúprosných bojovníků, kteří svým způsobem dohlížejí nad rovnováhou Vesmíru. Neúprosní zabijáci, kteří se povznesly na vyšší lidskou úroveň a přísně dodržují svůj svatý kodex. Metabaroni se nikdy neposerou se z velkých říší a jejich pánů. Padni, komu padni. Sága Kasta metabaronů spolu s Megalexem dokonale zapadla do Jodorowského světa.

Po smrti Maebiuse pokračoval Jodorowsky v rozvíjení universa Incala se srbským umělcem Zoranem Janjetovem. Spolu spolupracovali nad šestidílnou sérií Před Incalem a poté na Technokněží.

Muselo to přijít. Čtenář se jednou musel dozvědět, kde se zrodili Metabaroni. Příběh je to epický, překvapivý.

Na malé planetě Ahúru sotva žilo dva tisíce lidí. Bůhví z  jakého důvodu se lidi rozdělili do dvou klanů a začali se nenávidět, vraždit. Vytyčili si jasné hranice. Amakurové měli jižní polokouli a severní polokouli měli Castakové. Amakurové měli bílé vlajky a Castakové zas rudé. Mydlili se ve zbytečných válkách. Obě vojska měla týž kodex cti. Amakurové mu říkali Bušikara a Castakové Bušitaka.

Žádný klan neměl sílu druhého zničit. Až do jednoho osudného dne, kdy král Amakur lstí ukradl manželku krále Castaků. Byl tak smělý, že ji z balonu unesl z palácových zahrad. Na místě ji zneuctil a byl navíc drzý, že při aktu hulákal urážky na zneuctěného krále. Ten se zapřísahal, že vyhradí všechny Amakury! Nechá vykuchat i jejich ženy a děti. Jak slíbil, tak splnil. Amakurové posilněni podařenou akcí se nechali obelstít a v boji snadno porazit. Armáda Castaků lstivě pod bílými nepřátelskými prapory vpochodovali do měst svých nepřátel. Obránci sotva spatřili své domnělé vítězné druhy – je vpustili do měst a paláců. Ženy a děti, starci chtěli uvítat vítěze. Místo obejmutí přišla krutá smrt. Nikdo nebyl ušetřen.

Amakurové měli svou tajnou zbraň Tangrath, kterou král využil. Nezabránilo to krveprolití. Látka skrze kůži pronikala do krve útočníkům a způsobila jim neplodnost. Všichni muži Castaků byli neplodní. Až na jednoho, který se zrodil ze smilstva mezi králem Amakurem a královnou Castaků. Chlapec byl ušetřen, aby mohl plodit nové syny Castaků. Zneuctěná podstoupila rituální sebevraždu.

Z chlapce se stal chovný býk, který po dosažení třinácti let obskakoval všechny plodné ženy Castaků. Na jeho původ nikdo nezapomněl, čekali až se zrodí dostatek chlapců, kteří převezmou jeho úlohu. I to se stalo. Chovný býk byl odstaven a uzavřen ve svém paláci se svou ženou a dvěma dcerami. Technopapež vždy uměl zamíchat kartami a nechal svět Castaků zmizet. Chovná skupinka Castaků však přežila a zažila spolu moc krvavé dobrodružství s nádechem tajemna a založili novou kastu. Každý začátek má i svůj konec a ten nebudu prozrazovat,  čtenář se dozví v druhém příběhu Metabaronovy Zbraně.

Jodorowský patří mezi mé nejoblíbenější autory komiksů. Vytváří epické příběhy plné smilstva, vražd a krve a je jedno, zda je to ve středověké Evropě nebo v universu Incal. Jodorowský svět je plný antihrdinů, kteří žijí podle svého kodexu. Žijí pro vyšší princip, který se často vymyká našemu chápání.

Metabaroni
Přebal knihy, zdroj: www.crew.cz

Publikováno CASTAKA / METABARONOVY ZBRANĚ (MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU) | LaCultura.cz