Category: Základy podnikové ekonomie

Předmět DPH

Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) je poměrně velkým strašákem začínajích podnikatelů. Být či nebýt plátcem? Mnohdy o to běží… Přinese mi DPH výhody či nadměrnou administrativu? V novém seriálu se podíváme DPH na zoubek. V prvním díle se podíváme na předmět daně. Předmět daně je definován v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., […]

Jít na článek

Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů

Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu, že služby jsou poskytovány neplátcům DPH tedy fyzickým osobám nepodnikatelům. Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 stanoví, že první snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na […]

Jít na článek

Technické zhodnocení majetku

TZ majetku, které zvyšuje pořizovací hodnotu majetku, se pro účely řízení Společnosti postupuje dle v případě hmotného majetku § 33 ZDP a v případě nehmotného majetku dle § 32a odst. 6 s tou výjimkou, že TZ nepodléhá hranici 40 tis. Kč a o TZ se v těchto případech účtuje bez ohledu na výši ocenění. U hmotného majetku se […]

Jít na článek

Ocenění majetku

Oceněním při pořízení dlouhodobého majetku se v souladu se zákonem o účetnictví rozumí: Pořizovací cena, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Tato cena se použije v případě pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem. Reprodukční pořizovací cena, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Touto cenou […]

Jít na článek