Piráti pomohli SVJ v Jablonecké snížit náklady na teplo

  • Home
  • Piráti pomohli SVJ v Jablonecké snížit náklady na teplo

Na místní sdružení Pirátů Prahy 9 se obrátil předseda SVJ Jablonecká 420-409, 713, 714 Petr Simandl s prosbou o pomoc při nákupu předávacích stanic, které vlastní hlavní město Praha do vlastnictví SVJ. SVJ usilovalo o odkup technologií pro teplo a ohřev teplé vody.

Technologie byla původní, zastaralá, docházelo k úniku tepla, a proto obyvatelé domů platili více než bylo nutné. Díky vlastnictví předávacích stanic by významně ušetřili na ceně dodávaného tepla. Nižší cena tepla významně pomůže rodinnému rozpočtu obyvatelů domů. Což byl pro Piráty impuls podat pomocnou ruku při jednání s městem.

Předávací nebo výměníkové stanice se využívají v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) na vytápění a přípravu teplé vody. Území městské části Prahy 9 je zásobováno teplem prostřednictvím centrálního systému Pražské teplárenské, a. s. Její hlavní napáječ je veden z Elektrárny Mělník I přes výtopnu Třeboradice a teplárnu Malešice.

Jednotlivé součásti centrálního systému tepla vlastní mimo Pražské teplárenské i jiné subjekty, nejčastěji Hlavní město Praha či jednotlivé městské části. Ty předávací/výměníkové stanice buď sami spravují prostřednictvím kapitálových společností či je dále pronajímají. Ve většině případů však pro město tyto smlouvy nejsou finančně zajímavé.

Většina předávacích stanic ve vlastnictví hl. města Prahy či městských částí pochází z dob socialistické výstavby a jejich technický stav je tristní. Namátkou uveďme zastaralou technologii bez dálkové regulace, nekvalitní izolaci, která způsobuje úniky tepla, havarijní stav u napojení na TUV, neudržované komponenty. Špatný stav technologií předávacích stanic způsobují mnohým SVJ velké starosti a vrásky na čele.

Důvod proč zvažují společenství vlastníků jednotek (SVJ) či družstev odkup a provozování výměníkových stanic je jednoduchý – mohou významně ušetřit na teplu a teplé vodě. Pokud by SVJ či družstva vlastnily výměníky, prodej tepla by probíhal na základě jiných ceníkových sazeb než tomu je nyní. Hodnota dodávaného tepla v Kč/GJ se významně sníží včetně stálého platu, který je další složkou ceny tepla. Případní zájemci o provozování výměníkových stanic musí počítat, že je zapotřebí stanice dále spravovat a zajistit pravidelnou údržbu prostřednictvím specializovaných společností a v případě potřeby zainvestovat nemalé finanční prostředky do obnovy či výměny technologií.

SVJ Jablonecká 420-409, 713, 714 má ve Výboru SVJ schopné lidi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti, která souvisí s převzetím výměníků tepla. Spočítali si, že se jim vyplatí převzít od města předávací stanice. S jasnou vizí vstoupili do jednání s hlavním městem Praha o odprodej zmíněných předávacích stanic. Prodej technologií se však zadrhl. Prodej městského majetku projednává Majetková komise rady hlavního města Prahy. Na svém zasedání se komise usnesla, že prodej odloží do doby dopracování koncepce teplárenského majetku hl. města Prahy.

Vzhledem k připravenosti SVJ Jablonecká provozovat technologie, vstoupili Piráti z Devítky do jednání. Provedli analýzu výchozí situace a dokázali otevřít odložený bod k prodeji technologií SVJ na komisi. Majetková komise rady hlavního města Prahy pak souhlasila s prodejem svého majetku SVJ Jablonecká za cenu určenou znalcem.

Věříme, že obyvatelé domů Jablonecká 420-409, 713, 714 ocení levnější dodávky tepla a teplé vody. Za Piráty mohu říci, že se problematice tepla se budeme nadále věnovat.

Sdílení je aktem lásky