Superman: Mír na Zemi

  • Home
  • Superman: Mír na Zemi

Muž z oceli, jediný přeživší katastrofy jeho domovské planety Krypton, je plný vděku, že mohl na Zemi najít druhý domov. Jak rostl, zjistil, že může lítat, že jeho síle není žádná jiná síla rovna. Z chlapce vyrostl uvědomělý obyvatel planety Země. Jeho srdce bije pro spravedlnost a rovnost a on sám je tu pro lidi a chce lepší svět bez bídy a utrpení. Snad jedině on, Superman, dokáže odsunout stranou vlastní potřeby, aby pomohl většímu dobru. Jeho moc je dar, který by přece měl sloužit všem, kteří to potřebují.

Každoročně pro Metropolis přináší ozdobený vánoční strom. Je to velká show nejen pro obyvatele, ale především pro novináře. Tu přeruší hlas mladé ženy, která omdlévá od hladu. Superman ji sotva zachrání… Jak je možné, že má hlad? Jak je možné, že v současné době jsou lidé, kteří nemají co do úst? Co jinde ve světě, kolik milionů lidí strádá, kolik rodičů vidí své děti umírat hlady? Se Supermanem to hne, a tak žádá o slyšení v kongresu USA, aby požádal o potravinovou pomoct, kterou by mohl rozvést do světa. Zachránit hladovějící.

Uspěje a shromáždí dostatek potravin, pomocí kterých dokáže zasytit ty nejpotřebnější. Při své cestě však spatří velká města, kde jsou jen bohatí a chudí. Ti chudí jsou odsunutí a žijí na okraji lesku blahobytu svých šťastnějších spoluobčanů. Spatří taky přelidněné slumy, kde se lidé koupou v odpadní vodě, rodiny žijí v krabicích a brodí se sračkami. Lidé nejdřív Supermana vítají a chválí ho. V dalších zemích už je vítán méně, je zlořečen jako politický aktivista, terorista. Lidé po něm hází kamením. Ať jde pryč. V zemích, kde vládne největší bída, se po Supermanovi lidé sápou. Chtějí jíst, chtějí svobodu. On je symbol, který přináší jídlo.

V zemi, která ho nejvíc potřebuje, na něj zaútočí. Útočník je připraven, neboť ví, že Superman přináší jídlo. Proto do rakety vedle munice dá jed, který by měl otrávit jídlo. Vystřelená raketa neomylně zasáhne cíl a tanker, který Superman celou dobu nese, je zasažen a padá na zem. To obilí, které při zásahu není zničeno, je otráveno. Superman selhal. Nesplnil svůj slib. Mise končí neúspěchem a zmarem.

Neúspěch Supermana drtí. Vzpomíná na svého moudrého otce a uvědomí si, že rozdával nesprávný dar. „Snažil jsem se zbavit svět hladu, ale narazil jsem na srdceryvnou chudobu. Nejenom ve slumech a pustinách, ale také v duších sobeckých lidí. Nyní chápu, že vzít na sebe takovou odpovědnost bylo pro jednoho člověka, dokonce i Supermana, příliš ambiciózní.“

„Jedno staré přísloví říká: Dej člověku rybu a nakrmíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a bude mít co jíst celý život. Toto jednoduché poselství žádá lidstvo, aby vychovávalo ke znalostem, aby pomáhalo potřebným a inspirovalo ostatní dělat to samé. Toto je největší nutnost a jeho nejvzácnější dar.“

Mír na Zemi nese obrovské morální poselství. Autoři promlouvají skrze Supermana a žádají svět, aby otevřel oči a přestal být sobecký. Kolik lidí hladoví? Kolik z nich umře? Svět je rozdělený mezi bohaté a chudé. Neměli bychom zavírat oči před skutečností, že lidi umírají hlady.

Tento příběh byl vydán v roce 1999 v DC Comics. Superman je synonymem slušného kluka, který zachraňuje svět. Prvoplánováný morální apel na čtenáře je sice fajn, ale mám raději, když je apel schovaný v příběhu. Kdybych měl oznámkovat toto dílo, tak za tři – dobrý.

Publikováno na LaCultura.cz.