Tag: Daňová evidence

Účetnictví versus daňová evidence

Účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky, které jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Tyto právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do svého zániku. V případě, že rozhodnete založit společnost v daňovém ráji například na Maltě, Nizozemí či v Irsku, ale budete podnikat […]

Jít na článek

Trocha teorie k účetnictví

Účetnictví i daňová evidence jsou hlavním zdrojem informací pro rozhodování široké skupině ekonomických uživatelů, a to nejen uvnitř start-upu, mikrofirem, ale především vně společnosti. Představte si situaci, že budete žádat o podporu investora či poskytnutí úvěru banky. Copak jim předložíte? V první řádě to budou účetní výkazy, rozvaha a výsledovka, přehled o finančních tocích (cash flow) […]

Jít na článek

Daňová evidence

Pro podnikatelé, kteří jsou fyzické osoby a nejsou účetní jednotky se zjišťuje základ daně z daňové evidence. Daňová evidence je obdobou jednoduchého účetnictví. Přímo jednoduché účetnictví je vyhraněno pro nepodnikatelské subjekty s majetkem do 3 000 000 Kč. Daňová evidence oproti účetnictví je významně méně administrativně náročná. Zachycuje podle zásady jednoduchosti pouze peněžní toky, které souvisejí s podnikáním, stav majetku […]

Jít na článek

Poplatník v paušálním režimu

Poplatník v paušálním režimu je novinka roku 2021. Je vhodný jen pro určité podnikatele. Bohužel v paušálním režimu nemůže být poplatník, který má příjmy ze zaměstnání, či příjmy z kapitálového majetku či z nájmu přesahující 15 tis. Kč. Bohužel hodně podnikatelů, kteří začínají podnikat při zaměstnání nemůžou do paušálního režimu přijít. Není vhodný ani pro podnikatele, který má partnerku […]

Jít na článek

Startup a zajištění účetnictví

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. […]

Jít na článek