Tag: občanský zákoník

Rodinný podnik

Občanský zákoník se vrací ke kořenům české ekonomiky, kde základem hospodářství byly rodinné podniky, které byly násilně zlikvidovány nástupem komunismu. Rodinné podniky (závody) jsou v Evropě velmi rozšířené. V České republice rodinné závody zatím určitou alternativou, která není příliš rozšířená a je silně ovlivněna způsobem zdanění. Z pohledu občanského zákona se považuje za rodinný závod, ve kterém společně […]

Jít na článek

Ukončení podnikání

Jedno z nejtěžších momentů podnikatele je ukončení podnikání. Důvody ukončení podnikání můžou být různé. Ne vždy se daří v podnikání podle původních přestav. Podnikání je dřina a není rozhodně pro každého. Nejistota pravidelného příjmu je pro mnohé lidi těžko stravitelná. Mnoho lidí zkusí podnikat, ale zjistí, že jim bere hodně času a energii. V životě se může stát […]

Jít na článek

Živnost

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pokud chcete podnikat bez živnosti to nepůjde. Zákon negativně vymezuje, co živností není: provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, využívání výsledků […]

Jít na článek

Co by začínající podnikatel měl vědět

Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany. Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním. Tyto ustanovení brání zákon spotřebitele, zákazníky […]

Jít na článek

Zákaz konkurence

Obzvlášť startupy, které přinášejí nová řešení musí být velmi opatrné na střežení svých obchodních a technických tajemství. Občanský zákoník zákazem konkurence dává podnikatelům nástroj, jak vymáhat udržování obchodního tajemství a zdržení se nekalého jednání. V případě porušení zákazu konkurence může podnikatel vymáhat škody, které mu byly způsobeny. Velmi často společnosti zakazují svým zaměstnancům podnikat v předmětu podnikání […]

Jít na článek

Specifikace obchodní firmy

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Do obchodního rejstříku můžete nahlédnout na www.justice.cz. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. Jako fyzická osoba můžu podnikat jen jednou pod svým jménem Václav Okapa, nemůžu podnikat jako  více Václavů Okapů, pokud ovšem Václav Okapa není můj jmenovec. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s […]

Jít na článek