Tag: OSVČ

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Účelem pojistného na sociální zabezpečení je hradit výdaje na důchody, dávky nemocenského pojištění, provádění sociálního pojištění a přispívá na státní politiku zaměstnanosti. Od 1. 1. 1993 platí pojistné zaměstnanci i zaměstnavatelé. Pojistné platí poplatníci a plátci odvádějí pojistné. V praxi poplatníkem je zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, osoby dobrovolně důchodově pojištěné. Plátcem je zaměstnavatel, který za zaměstnance odvádí […]

Jít na článek

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Vedle tohoto zákona oblast zdravotního pojištění upravují i další zákony například zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Poplatníci jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé a OSVČ. Plátci pak zaměstnavatelé, OSVČ či samoplátci. Existuje […]

Jít na článek

Jak nejrychleji začít podnikat

Nejjednodušší a nejrychlejší forma podnikání je být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Stačí si vybrat pro své podnikání některou z činností obsažených ve volné živnosti. Výhodou je, že je nutné splňovat pouze obecné podmínky pro podnikání, jako je například věk nad osmnáct let nebo způsobilost k právním úkonům. Pro získání živnostenského oprávnění není třeba dokládat žádné vzdělání nebo […]

Jít na článek

Společnosti s ručením omezeným

Podnikat můžete jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Podnikatel jako fyzická osoba jedná sám za sebe pod vlastním jménem a na vlastní účet. Pokud bych byl OSVČ byl bych Václav Okapa.  Pokud se rozhodnut podnikat s kamarádem nebo nechci podnikat jako Václav Okapa šáhnu po právnické osobě a založím právnickou osobu Účetní zajištění, s. […]

Jít na článek

Pozor na finance

V počátcích podnikání si vystačíte opravdu s málem. Sídlo vaší firmy může být obývací pokoj, vaši kancelář je psací stůl, se kterým se dělíte se svými dětmi. U mnoho businessu je hlavní nástroj jen osobní notebook, telefon a touha splnit si sny. Začátek podnikání by měl být velmi levný. Za pár tisíc lze vytvořit právní identitu […]

Jít na článek