Tag: plátce

Zdanění podílu na zisku s.r.o.

Podíly na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným se zdaňují zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Pokud společník je společnost s ručením omezeným, může mít za určitých okolností osvobozen. Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh. U příjmů plynoucích z podílů na zisku je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce […]

Jít na článek

Energetické daně

Mezi energetické daně patří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Daňovou správu vykonávají celní úřady. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, jsou povinni podat daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je daň […]

Jít na článek

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty známější pod svou zkratku DPH. Této dani ani jako občan, ani jako podnikatel neuniknete. Jedná se o univerzální daň. Tato daň je založena na tom, že podnikatel musí odvést státu z obchodu část hodnoty.  Odvádí DPH jen ten podnikatel, který je plátce DPH. Pokud plátcem není, DPH neodvádí a pouze platí v ceně zboží […]

Jít na článek

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Vedle tohoto zákona oblast zdravotního pojištění upravují i další zákony například zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Poplatníci jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé a OSVČ. Plátci pak zaměstnavatelé, OSVČ či samoplátci. Existuje […]

Jít na článek

Daně a účetní zajištění startupu

Povídání o daních by vyšlo na další publikaci a na trhu najdete nepřeberné množství publikací, které se zabývají daňovou soustavou. Mám za to, že vyznat se ve všech daní je pro běžného podnikatele značně vysilující. Navíc se nemusíte s mnohými typy daní vůbec setkat. Velmi záleží na předmětu a rozsahu vašeho podnikání. Do daňové soustavy patří: […]

Jít na článek