Tag: poplatník

Energetické daně

Mezi energetické daně patří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Daňovou správu vykonávají celní úřady. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, jsou povinni podat daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je daň […]

Jít na článek

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty známější pod svou zkratku DPH. Této dani ani jako občan, ani jako podnikatel neuniknete. Jedná se o univerzální daň. Tato daň je založena na tom, že podnikatel musí odvést státu z obchodu část hodnoty.  Odvádí DPH jen ten podnikatel, který je plátce DPH. Pokud plátcem není, DPH neodvádí a pouze platí v ceně zboží […]

Jít na článek

Daně a účetní zajištění startupu

Povídání o daních by vyšlo na další publikaci a na trhu najdete nepřeberné množství publikací, které se zabývají daňovou soustavou. Mám za to, že vyznat se ve všech daní je pro běžného podnikatele značně vysilující. Navíc se nemusíte s mnohými typy daní vůbec setkat. Velmi záleží na předmětu a rozsahu vašeho podnikání. Do daňové soustavy patří: […]

Jít na článek

Konstrukce základu daně z příjmů

Zákon o dani z příjmů zdůrazňuje, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví. České účetnictví upravuje zákon o účetnictví, vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a České účetní standardy. Pokud účetní jednotka postupuje v souladu s legislativou […]

Jít na článek

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Zdanění zisku obchodní společnost neboli korporace je upraveno stejně jako fyzické osoby zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vychází se přitom z účetnictví, které je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Korporace, jak jsme si řekli dříve jsou povinny vést účetnictví, tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, […]

Jít na článek