Tag: s.r.o.

Zdanění podílu na zisku s.r.o.

Podíly na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným se zdaňují zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Pokud společník je společnost s ručením omezeným, může mít za určitých okolností osvobozen. Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh. U příjmů plynoucích z podílů na zisku je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce […]

Jít na článek

Jak nejrychleji začít podnikat

Nejjednodušší a nejrychlejší forma podnikání je být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Stačí si vybrat pro své podnikání některou z činností obsažených ve volné živnosti. Výhodou je, že je nutné splňovat pouze obecné podmínky pro podnikání, jako je například věk nad osmnáct let nebo způsobilost k právním úkonům. Pro získání živnostenského oprávnění není třeba dokládat žádné vzdělání nebo […]

Jít na článek

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada je tedy orgánem, který je složen všemi společníky. Každý společník má právo účastnit se zasedání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších věcech společnosti. Okruh působnosti valné hromady je opravdu široký, vyjmenovává je zákon či je upraven společenskou smlouvou. Až na výjimky valná hromada nesmí zasahovat do obchodního vedení společnosti, který přísluší jednatelům. […]

Jít na článek

Podíly v s.r.o.

Pokud opravdu přemýšlíte koncertovat váš business jako technologický či FinTech startup, určitě si velmi dobře zvolte typy podílu. Obecně se vychází, že každý společník vlastní jeden podíl, pokud společník získá další podíl od jiného společníka, tak tento podíl přiroste ke stávajícímu podílu. Je zde předpoklad, že základní kapitál tvoří podíly stejného druhu, ale nemusí tomu […]

Jít na článek

Společnosti s ručením omezeným

Podnikat můžete jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Podnikatel jako fyzická osoba jedná sám za sebe pod vlastním jménem a na vlastní účet. Pokud bych byl OSVČ byl bych Václav Okapa.  Pokud se rozhodnut podnikat s kamarádem nebo nechci podnikat jako Václav Okapa šáhnu po právnické osobě a založím právnickou osobu Účetní zajištění, s. […]

Jít na článek