Tag: startup

Archivace účetních dokladů

Mnoho podnikatelů zapomíná zajistit archivaci účetních dokladů. Archivace se řídí dvěma zákony, a to zákonem o účetnictví a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě, že byste porušovali povinnosti vyplývají ze zákona o archivnictví, tak vám hrozí pokuta až 400 000 Kč. Za porušení ustanovení zákona o účetnictví, která se vztahuje k archivaci […]

Jít na článek

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada je tedy orgánem, který je složen všemi společníky. Každý společník má právo účastnit se zasedání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších věcech společnosti. Okruh působnosti valné hromady je opravdu široký, vyjmenovává je zákon či je upraven společenskou smlouvou. Až na výjimky valná hromada nesmí zasahovat do obchodního vedení společnosti, který přísluší jednatelům. […]

Jít na článek

Sazba a výpočet daně

Sazba daně činí. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně. Nejlépe si ukážeme na příkladu. Máme čtyři kamarády a kolegy. Společně přišli s nápadem na software, který by mohli nabízet dalším společnostem. Doufají růst […]

Jít na článek

Vzdělávání, vzdělání

Startup je o nápadu a jeho realizování. Člověk, aby zrealizoval svůj nápad a sen musí najednou zastat mnoho profesí, které předtím nikdy nedělal. Rychle získává znalosti z oborů, které před pár týdny netužil, že existují. Podnikání je neustálý proces vzdělávání se. Škoda na podnikání nepřipraví, teorie bez praxe nestačí. Naopak praxí člověk se dozví strašně […]

Jít na článek

Startup a zajištění účetnictví

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. […]

Jít na článek

Storytelling aneb příběh do podnikání patří

Češi umí přijít se skvělými nápady, ale zpravidla se nám nedaří byznysově využít. Začínající podnikatel může mít nápadů na rozdávání, ale když je má realizovat, tak najednou zjistím, že je mu byznysově nedaří využít. Je to nejen můj problém, ale problém většiny podnikatelů. Jinak bychom mohli konkurovat mekce startupů Izraeli. Sice vlády až na pana […]

Jít na článek