Tag: účetnictví

Účetní případy pro praxi 2023

Účetnictví není žádná raketová věda. Se základy účetnictví se relativně snadno seznámí každý uživatel, který se potřebuje v účetnictví orientovat. Uživatelů, kteří základy účetnictví potřebuji znát není zrovna málo. Od samotných účetních počínaje, přes manažery, obchodníky, kontroléry, plánovače, skladníky, investory po zaměstnance státní správy konče. Někoho zajímá jen budget, hledání rozdílů mezi nákladem a výdejem, […]

Jít na článek

Inventarizace majetku a závazku

Každý podnikatel musí, a především ve vlastním zájmu by měl provést inventarizaci. Inventura znamená, že účetní jednotka zjišťuje, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá tomu, co eviduje v účetnictví či v daňové evidenci. Ve své podstatě zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků. Kontroluje se opravdu všechno od dlouhodobého majetku (auto, nemovitosti, nábytek, výpočetních techniku) […]

Jít na článek

Archivace účetních dokladů

Mnoho podnikatelů zapomíná zajistit archivaci účetních dokladů. Archivace se řídí dvěma zákony, a to zákonem o účetnictví a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě, že byste porušovali povinnosti vyplývají ze zákona o archivnictví, tak vám hrozí pokuta až 400 000 Kč. Za porušení ustanovení zákona o účetnictví, která se vztahuje k archivaci […]

Jít na článek

Účetní knihy

Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví, vedou tyto účetní knihy: deník (deníky) – v nich jsou uvedené zápisy uspořádány z časového hlediska (chronologicky), hlavní kniha – v ní jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky), Knihy analytických účtů – v nich jsou podrobně rozváděny účetní zápisy hlavní knihy, knihy podrozvahových účtů, v nich se […]

Jít na článek

Účetní záznam a účetní doklad

Každý pohyb v účetnictví musíte mít zachycený a musíte mít k němu potřebnou informaci. Může to být faktura, smlouva, objednávka, parkovací lístek, jakýkoliv doklad, který potvrdí ekonomickou transakci. Nepotřebujete doklad pouze do účetnictví, ale i do daní. Účetnictví je soustava účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, které jsou nositeli informací, které se týkají předmětu účetnictví. Účetní […]

Jít na článek

Potřebné interní účetní metodiky

Účetní předpisy říkají, že zvolené metody, způsoby účtování mají být popsány ve vnitřním předpise. Může být předpis jeden, kde bude obsaženo vše potřebné nebo může být předpisů více. Nemusíte se starat, pokud zvolíte šikovného účetního, který vše potřebné má připravené. Každá účetní jednotka má mít ve svém vnitřním předpise stanovený oběh účetních dokladů od jejich […]

Jít na článek