Tag: živnost

Jak nejrychleji začít podnikat

Nejjednodušší a nejrychlejší forma podnikání je být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Stačí si vybrat pro své podnikání některou z činností obsažených ve volné živnosti. Výhodou je, že je nutné splňovat pouze obecné podmínky pro podnikání, jako je například věk nad osmnáct let nebo způsobilost k právním úkonům. Pro získání živnostenského oprávnění není třeba dokládat žádné vzdělání nebo […]

Jít na článek

Rodinná korporace

V rodinné korporaci podnikají a působí rodinní příslušníci. Nejedná se o právnickou osobu, ani o obchodní korporaci, nemusí vést účetnictví. Je to volné navázání na rodinné podnikání před nástupem totality. Rodinný podnik je postavený na spolupráci členů rodiny, kteří spolu podnikání. Zpravidla se jedná o manžele a děti, neboť je to daňově relativně výhodná kombinace. […]

Jít na článek

Vybrané povinnosti podnikatele

Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní […]

Jít na článek

Provozovny

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovny, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod […]

Jít na článek

Živnost

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pokud chcete podnikat bez živnosti to nepůjde. Zákon negativně vymezuje, co živností není: provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, využívání výsledků […]

Jít na článek

Právní minimum pro start podnikání

Znám mnoho podnikatelů, kteří se vrhli do víry podnikání, aniž by cokoliv si zjistili o legislativních podmínkách, které upravují jejich podnikání. Kamarád z teenengerových let je velmi podnikový jedinec. Říkejme mu Lukáš. Lukáš využívá globální obchod a nakupuje z AliExpressu zboží a následně ho prodává zákazníkům na různých obchodních platformách. Nemá žádné vlastní webové stránky, ale mistrně […]

Jít na článek